Sapere Aude!

Life, liberty, property - Toujours l´audace - Chutzpah!

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Hem Nyheter Moskéer och minareter!

Moskéer och minareter!

Skicka sidan Skriv ut PDF

Rubriken låter nästan som ett av kapten Haddocks kraftuttryck. Och i verkligheten har just sådana byggnadsverk, precis som andra religiösa byggnadsverk, t. ex, kyrkor, använts inte minst som uttryck för religiös kraft och religiöst inflytande.

Intressant nog har dessa byggnadsverk ofta uppförts på platser som tidigare varit helgade åt andra religioner eller gudar. Gamla Uppsala kyrka anses ju vara uppförd på platsen för ett hedniskt tempel.

Gamla Uppsala

Alldeles invid Flistads kyrka i Västergötland finns också en stor gravhög från hednatiden.

Flistads kyrka

Några exempel på hur hedniska kultplatser tagits över av kristendomen.

Det finns också exempel på att kristna kyrkor tagits över av andra religioner. Det mest kända av dem är väl kyrkan Hagia Sofia i Bysans, nuvarande Istanbul, numera moské.

Hagia Sofia

Och här och här kan man läsa att metodistkyrkan i Gävle också har blivit moské och kommer att förses med minaret.

Metodistkyrkan Gävle

Det kan gå åt motsatt håll också. I Christian Science Monitor kan man läsa om hur fundamentalistiska hinduer år 1992 förstörde Babur-moskén i Ayodhya i Indien, som ansågs ha varit uppförd på platsen för ett hinduiskt tempel.

Sedan har vi Mecka och Kaba, den heliga stenen, som enligt vissa muslimer bevisligen utgör världens medelpunkt så till den grad att man vill flytta noll-meridianen dit från Greenwich. Läs här vad BBC skriver om saken.

Så här ser det ut i Mecka.

Mecka

Före islam var Mecka en plats för "månggudadyrkarne". Enligt Karen Armstrong (Muhammed : En biografi, Månpocket, 2004, s. 45, 69f.) var al-Lah en av dessa många gudar, som av Mohammed utpekades som den ende guden.

Mecka ligger därmed alltså också på sätt och vis på en tidigare religions heliga plats.

Islam har också tagit över judendomens heligaste plats, tempelberget i Jerusalem, och där uppfört åtminstone tre moskéer (Klippmoskén, al-Aqsa-moskén och Marwani-moskén). Man frågar sig hur muslimerna hade känt det om judarna hade uppfört en synagoga på ruinerna av ett raserat Kaba, eller hur de kristna hade uppfattat det om Peterskyrkan i Rom hade inretts till moské.

Men inget av detta utom muslimernas övertagande av tempelplatsen har skett i verkligheten. Den som vill veta hur sådant känns i verkligheten kan alltså fråga judarna.

Så här anses templet ha sett ut en gång.

Templet

Senast uppdaterad 2009-12-10 15:00  
Fred i Mellanöstern
Med fokus på Israel i Sverige
 • Varför har TT politiserat sitt uppdrag vad gäller rapportering från Mellanöstern. Om f.d. TT-journalisten Stefan Hjerten och hans ideologiska bakgrund
  Jag har fått privat förfrågan om f.d. journalisten Stefan Hjerten,som var en gång i tiden ansvarig för TT:S Mellanösternavdelning. Jag har skrivit en hel essay (år 2002) om Stefan Hjerten,därför att denna man politiserade sitt yrke på ett anmärkningsvärt sätt. Han skapade en hel skola , nämligen hur man skall förvränga,förfalska och manipulera verkligheten i […]
 • Mellanösterns enda demokrati
  Mellanöstern brinner.  I Libanon sprängdes en bilbomb i Beirut. Som bekant är Libanon delat, på ena sidan finns moderata partier med kristna i täten och på andra sidan en terrororganisation Hizbollah, en extrem shiamuslimsk organisation som har till mål att förinta Israel, men under tiden krigar i Syrien på diktator Assad sida. Nyligen ansvarade de […]
 • Antisionism eller antisemitism? Döm själva.
  Resande i hat  Vittnesmål  från  Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2014-05-10 Jag vill beskriva en tvåmansshow som jag bevittnade under Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Herrarna som uppträdde i universitetets föreläsningssal hette Evert Svensson och Gert Gelotte. Den förste var svensk riksdagsman för socialdemokraterna samt mångårig ordförande för kristna socialdemokrater, dvs Broderskapsrörelse. Den andre, Gert Gelotte, är ledarskribent i […]
Sapere Aude!
Liv, frihet, egendom - Life, liberty, property | Toujours l'audace! - Chutzpah! | זכור