Sapere Aude!

Life, liberty, property - Toujours l´audace - Chutzpah!

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Hem Nyheter Minareter, biblar och davidsstjärnor

Minareter, biblar och davidsstjärnor

Skicka sidan Skriv ut PDF

Uppmärksamheten kring den schweiziska folkomröstningen som resulterade i ett förbud för minareter består. Förbudet upprör bl. a. FN, men anses också av palestiniern, tillika professorn i juridik, Anwer Abu Aisheh ge

 

argument till muslimska extremister. Detta ses som frontalangrepp på islam och dess symboler. Källa: SvD.

 

Khomeinis gravSvenska Dagbladets Gunilla von Hall påstår också - i papperstidningen - att "Schweiz är det enda land i världen som har förbjudit en religiös symbol på nationell mark." Jag tror hon har fel.

Låt oss betrakta Saudi-Arabien. Enligt denna källa är det förbjudet att i landet föra in föremål förknippade med andra religioner än islam: "These may include Bibles, crucifixes, statues, carvings, items with religious symbols such as the Star of David, and others.” Man uppger sig citera från Saudi Arabian Airways hemsida, men jag finner inte denna text där. Den har antagligen tagits bort.

DavidsstjärnanIngen har dock veterligen påstått att dessa förbud utgör "argument till judiska och kristna extremister" eller att "detta ses som frontalangrepp på kristendomen och judendomen och dess symboler." Saudi-Arabien är ett land med islamistiska lagar, som å ena sidan ger stora ekonomiska bidrag för att uppföra moskéer - med minareter som tillhörande "religiös symbol" - i många länder, bl. a. Sverige, men som alltså å andra sidan förbjuder införsel av andra religioners religiösa symboler. Enligt islam stipuleras till och med dödsstraff för den som avfaller från religionen, och missionsverksamhet tillåts inte.

De traditionellt kristna länderna utdömer inte dödsstraff för avfall från kristendomen, och tillåter även andra religiösa symboler än de kristna - med ett undantag, nämligen uppförandet av nya minareter i Schweiz. Det är även tillåtet att missionera för islam.

Medan den kristna världens ledare alltså inte motsätter sig att propaganda för en av detta exempel att döma mera intolerant religion än kristendomen sker i sina länder, har man till synes inte mycket att invända mot att företrädare för dessa mera intoleranta stater förbjuder propaganda för kristendomen, vanligen kallad kristen mission, i deras länder, såsom Saudi-Arabien.

BibelLogiken tycks vara att de kristna har anledning tolerera andra religiösa företrädares intolerans, och att intolerans mot denna intolerans (något som minaretförbudet möjligen kan ses som ett uttryck för) inte tolereras.

Nu är väl en eller annan ytterligare minaret inte att anse som det yttersta eller främsta uttrycket för islamistisk intolerans. Men att uppröras mer över ett förbud mot ytterligare minareter än över den omständigheten att man kan bli avrättad om man upphör att vara muslim, är hyckleri, är att använda dubbla måttstockar, är att ge vika för intoleransen.

Om det är tillåtet att vara och bli muslim i Sverige på lika villkor som vilken annan religiös människa som helst, så måste det vara precis lika tillåtet att vara, och bli, kristen - eller jude - på precis lika villkor som vilken annan religiös människa som helst i Saudi-Arabien. Men så är det inte. Det är den islamistiska intoleransen gentemot andra än muslimer som är det verkliga problemet i sammanhanget.

Dags alltså att göra något åt Saudi-Arabiens och andra intoleranta islamistiska staters intolerans.

Kanske dags för de kristna och judarna att se det saudiska förbudet som ett frontalangrepp på deras religioner? Men de är sannolikt alltför toleranta för det.

Länk: Dagen

.

Senast uppdaterad 2009-12-06 15:55  
Fred i Mellanöstern
Med fokus på Israel i Sverige
 • Varför har TT politiserat sitt uppdrag vad gäller rapportering från Mellanöstern. Om f.d. TT-journalisten Stefan Hjerten och hans ideologiska bakgrund
  Jag har fått privat förfrågan om f.d. journalisten Stefan Hjerten,som var en gång i tiden ansvarig för TT:S Mellanösternavdelning. Jag har skrivit en hel essay (år 2002) om Stefan Hjerten,därför att denna man politiserade sitt yrke på ett anmärkningsvärt sätt. Han skapade en hel skola , nämligen hur man skall förvränga,förfalska och manipulera verkligheten i […]
 • Mellanösterns enda demokrati
  Mellanöstern brinner.  I Libanon sprängdes en bilbomb i Beirut. Som bekant är Libanon delat, på ena sidan finns moderata partier med kristna i täten och på andra sidan en terrororganisation Hizbollah, en extrem shiamuslimsk organisation som har till mål att förinta Israel, men under tiden krigar i Syrien på diktator Assad sida. Nyligen ansvarade de […]
 • Antisionism eller antisemitism? Döm själva.
  Resande i hat  Vittnesmål  från  Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2014-05-10 Jag vill beskriva en tvåmansshow som jag bevittnade under Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Herrarna som uppträdde i universitetets föreläsningssal hette Evert Svensson och Gert Gelotte. Den förste var svensk riksdagsman för socialdemokraterna samt mångårig ordförande för kristna socialdemokrater, dvs Broderskapsrörelse. Den andre, Gert Gelotte, är ledarskribent i […]
Sapere Aude!
Liv, frihet, egendom - Life, liberty, property | Toujours l'audace! - Chutzpah! | זכור
 • Söndagsnytt 1/2018 från Sapere Aude!

  Det var länge sedan sist. Jag beklagar detta. Men ibland händer så mycket att det känns nästan överväldigande. Som nu till exempel. Nå, jag har idag tagit mig samman, åtminstone så pass att jag skrivit följande korta notiser:

  Dan Eliasson slutar som rikspolischef Ja, det var ju väldigt efterlängtat av många på många håll. Tyvärr [...]

 • Varje påstående om att det finns en israelisk blockad mot Gaza är – med ett undantag – falskt!

  Inte minst framförs detta falska påstående alltjämt av den faktaresistenta och antisemitiska organisationen Ship to Gaza (av malisen kallad Shit to Gaza), vars något modifierade logga återges nedan till höger.

  Bevis om motsatsen finns att tillgå bland annat från den israeliska myndigheten COGAT (Coordination of Government Activities in the Territories). Cogat har nyligen publicerat följande [...]

 • Statsbudgeten år 2018: Förräderiet fortsätter!

  För exakt ett år sedan skrev jag här, under rubriken ”Statsbudgeten år 2017: Ett moraliskt och ekonomiskt fallissemang på gränsen till landsförräderi”. Såvitt jag då kunde finna uppgick

  [u]tgifterna för försvaret av svenska medborgares liv, frihet och egendom … till cirka 88,5 miljarder kronor år 2017.

  Utgifterna för bistånd till andra länders medborgares välfärd (samt [...]