Sapere Aude!

Life, liberty, property - Toujours l´audace - Chutzpah!

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Liv, frihet, egendom | Toujours l'audace! | Chutzpah!

Gaza angriper Israel på nytt – Israel försvarar sig

Skicka sidan Skriv ut PDF

Mot bakgrund av dagens rapportering i bl. a. SvD och DN och de flesta andra svenska dagstidningar på nätet, kan man konstatera, att mitt antagande för några dagar sedan, om tillnyktring i media när det gäller nyhetsrapporteringen från Gaza var fel.

Dagens rubrik lyder: "Israeliska flygangrepp mot Gaza". Dessutom skriver man - ja det är ju TT som ligger bakom så klart - att "flygangreppen skedde efter att Hamas på lördagen meddelat att man nått en överenskommelse med andra militanta grupper i Gaza om att stoppa den raketbeskjutningen av Israel." Därmed får man det att framstå som om Israel attackerar Gaza trots att Gaza nu ska stoppa sina angrepp på Israel.

Eftersom Gaza under lördagen även angripit Israel genom ytterligare en Kassamattack, kunde artikelrubriken lika gärna ha varit denna: "Förnyad palestinsk raketattack mot Israel". Men TT:s fokus är israeliska försvarsattacker, inte palestinska angrepp. Och att Gaza hela tiden angriper Israel för att utplåna landet, det får man aldrig läsa något om.

Å ena sidan träffar man alltså i Gaza överenkommelser om att sluta skjuta, å andra sidan skjuter man ändå. Frågan är då vad Israel bör ta fasta på: överenskommelser som inte hålls eller det faktum att raketerna fortsätter att falla? Enligt TT tycks överenskommelserna vara viktigare än verkligheten - åtminstone om de kan användas för att framställa Israel i dålig dager.

Jerusalem Post skriver om kassamangreppet i går lördag men även beträffande överenskommelsen, att "the Islamic Jihad denied such an agreement had been reached, saying Sunday that it reserved the right to continue its "legitimate resistance."  Det finns tydligen inte ens någon överenskommelse i Gaza. Men även om detta tiger TT.

TT:s förljugna nyhetsrapportering fortgår alltså obehindrat. Och så gott som samtliga svenska dagstidningar och övriga media vidarebefordrar lögnerna och halvsanningarna helt okritiskt.

- Det är möjligt att TT inte känt till Islamiska Jihads uttalade när man skrev sin artikel, men ännu söndag eftermiddag finns det ingen svensk tidning på nätet som har rapporterat om den till synes icke existerande överenskommelsen. Därav måste slutsatsen dras, att inte TT har gjort det heller. Och kommer väl inte att göra heller, förrän man hittar en möjlighet att vända saken mot Israel. TT har väldigt lätt att hitta sådana möjligheter, tyvärr.

Publicerat kl 13.44.

Tillägg: Ekot rapporterar dock på ett mera rättvisande sätt och med en rättvisande rubrik. Bra jobbat!

Senast uppdaterad 2009-12-06 15:55
 

Lördagsnytt från Sapere Aude! nr 4/09

Skicka sidan Skriv ut PDF

Kyrkornas världsråd tycker inte att Israel ska få bygga i östra Jerusalem, i Judéen och Samarien. Där ska tydligen bara araber, inte judar få bo, detta enligt vad Dagen rapporterar. Rådet menar att dessa byggnationer inte bara är "illegala enligt folkrätten utan att de också cementerar orättvisor och är oförenliga med en fred i regionen".

Det är riktigt att vissa potentater anser att detta är illegalt. Vad IV. Genèvekonventionen säger är dock inte att det är förbjudet för judar att bo i dessa områden. Den säger att det är förbjudet för en ockupationsmakt att tvångsvis förflytta sin egen civilbefolkning till ockuperat område. Men jag tror för det första inte att någon jude tvingats av staten att bosätta sig i Judéen och Samarien. För det andra krävs, för att ett område ska kunna vara ockuperat, att det finns någon annan stat som gör anspråk på området. Någon sådan stat finns inte i detta fall. Jordanien som tidigare annekterade området har avsagt sig anspråk. Israel har därför rätt när de i stället kallar området "omtvistat". Kyrkornas världsråd har fel.

Det omedelbara problemet anses dock f.n. vara, att den israeliska regeringen godkänt byggandet av några hundra bostäder i östra Jerusalem, ett område som till skillnad från resten av "Västbanken" annekterats av Israel:

The Presidency recalls that settlement activities, house demolitions and evictions in East Jerusalem are illegal under international law," the Swedish Presidency of the EU said in a statement.Men det är klart att Israel anser sig ha rätten att bygga som man vill på det egna territoriet. Under tiden som Jordanien annekterade samma område, år 1948-1967 och kastade ut alla judar samt förstörde deras synagogor, var det nog ingen arab - eller europé - som protesterade mot detta särskilt mycket, och menade att östra Jerusalem skulle vara en palestiniernas huvudstad. När PLO grundades år 1964 sade man tvärtom att man inte hade några anspråk på det av Jordanien annekterade området; det var Israel som skulle utplånas. Och nu är det många araber som uppför illegala bosättningar i östra Jerusalem utan ett pip från världssamfundet.

Rådet menar också att orättvisor cementeras. Men om judar inte skulle få bo i dessa områden, men tvärtom araber få bo i den judiska staten, så cementeras väl i stället den orättvisan. Varför ska araberna få bo överallt, men judar bara i vissa utpekade områden, men särskilt inte i östra Jerusalem? Kyrkornas världsråd har alltså fel igen.

Slutligen är byggnationerna oförenliga med en fred i regionen, påstår man. Nåja, fred har inte rått där på väldigt länge, och enligt vissa tongivande arabiska kretsar är det Israels själva existens som är oförenlig med fred. Några byggnationer hit eller dit lär inte ändra på denna deras inställning: Israel ska bort. Någonting för Kyrkornas världsråd att också i någon mån kritisera, kan man tycka.

Syriens "president" Bashar Assad framställer ännu ett i raden av ovillkorliga villkor för fredsförhandlingar. Dessa kan, enligt vad Haaretz rapporterar, inte starta förrän Israel gått med på att lämna tillbaka Golanhöjderna.

I stället för att mera förutsättningslöst börja fredssamtal, uppställer araberna hela tiden villkor som närmast gör det omöjligt att komma igång. Förut var det Fatah som sade att ett ovillkorligt villkor var att Israel måste gå med på att lämna hela Jerusalem, alltså inte endast östra Jerusalem. Så där håller det på.

Uppsala universitet meddelar att

Karen Koning AbuZayd, generalkommissionär vid UNRWA (United Nations Relief and Works Agency), kommer att hålla årets Dag Hammarskjöldföreläsning som ges på inbjudan av Uppsala universitet och Dag Hammarskjölds Minnesfond.

Karen AbuZayd, generalkommissionär för UNRWA sedan 2005, har sin bas i Gaza där hon övervakar FN:s program för utbildning, hälsa och sociala villkor, liksom programmet för mikrofinansiering för de 4.6 miljoner palestinska flyktingarna i området. Ända sedan 2000 har hon i sitt arbete för FN fokuserat på att ge stöd och skapa arbeten till de krisdrabbade i den ockuperade zonen.Jaha. Vidare heter det i universitetets pressmeddelande, att

Dag Hammarskjöld-föreläsningen är ett återkommande arrangemang sedan 1998 och hålls till minnet av Dag Hammarskjöld, FN:s andre generalsekreterare, och de värden han stod för i sin gärning: engagemang, humanism och internationell solidaritet och samarbete. Syftet är att i Dag Hammarskjölds anda betona och befästa värdet av internationellt samarbete och solidaritet och att inspirera dem som arbetar inom dessa områden såväl som nya intresserade grupper, särskilt yngre generationer.Men UNRWA:s arbete är väl ändå direkt motsatt humanism, internationell solidaritet och samarbete. UNRWA:s enda uppgift är att se till att arabstaterna slipper ta ansvar för den flyktingsituation som deras anfalls- och utplåningskrig år 1948 skapat. Genom att pumpa in pengar, inte från arabstaterna i första hand, utan faktiskt till stor del från USA, i UNRWA har man cementerat flyktingarnas eländiga situation. Genom att därtill införa en flyktingdefinition som är unik för just palestinska flyktingar, nämligen ärftligt flyktingskap, har man ytterligare cementerat flyktingarnas - och deras ättlingars eländiga situation. Genom att låta arabstaterna fortsatt vägra att integrera sina landsmän, araberna från Palestina, i sina respektive länder har man ytterligare cementerat dess eländiga situation.

UNRWA är endast en men en viktig länk i detta spel som går ut på att nödtorftigt hålla flyktingarna och deras ättlingar under armarna, att låta arabstaterna slippa ta ansvar för den flyktingsituation som deras utplåningskrig mot Israel skapade, samt sist men inte minst: Att hålla pressen uppe på Israel. Ett återkommande arabiskt krav är ju att flyktingarna och deras ättlingar - som i pressmeddelandet anges vara 4,6 miljoner araber - ska få "återvända" till nuvarande Israel, ett område som den alldeles överväldigande majoriteten av dem aldrig har flytt från någonsin.

Om man beaktar att befolkningen i Israel enligt Wikipedia är 7,28 miljoner människor, varav ca 20 % icke-judar, dvs. ca. 1,456 milj., så utgör Judarna alltså 5,824 milj. Om nu ytterligare 4,6 milj. icke-judar skulle tillåtas invandra i Israel skulle de utgöra 6,056 milj, dvs. en majoritet.

Den judiska staten Israel skulle därmed ha utplånats. UNRWA bidrar till att hålla denna (mar)dröm levande. Knappast något för vare sig Uppsala universitet eller Dag Hammarskjölds minnesfond att framställa som inspirerande för "särskilt yngre generationer", eller?

 

Senast uppdaterad 2009-12-06 15:55
 

Amerikanska muslimer skräder inte orden om mördaren i Fort Hood

Skicka sidan Skriv ut PDF

Massmördaren vid Fort Hood, Texas, uppskattas inte särdeles av vissa amerikanska muslimer, att döma av vad The Onion rapporterar. Språkbruket är ganska ovårdat, men ändå. Jag återger här en passage:

And you just had to scream 'Allahu Akbar' while you did it, didn't you? ... Thanks for making the foreseeable future a living hell for normal, peace-loving Muslims in this country. Really appreciate it!Det ligger väl något i detta. Även om långt ifrån alla muslimer är islamister så är alla islamister muslimer (eller påstår sig i vart fall vara det). Islamismen är en politisk ideologi som delvis har sin grund i uttolkningar av islam. Islamismen föreskriver att den som inte underkastar sig islam ska dö. Den som mördar människor under utropandet av orden "Allah är stor", måste nog räknas som islamist.

Per Gudmundson skriver i Svenska Dagbladet om "välvilligheten som förolämpar muslimer". Mördaren major Hasan har tydligen även hållit föredrag för kollegor att det skulle strida mot islam att tjänstgöra i den amerikanska armén. Hasan skulle ju dessutom skickas till Afghanistan för att strida just mot muslimer, och tycks ha omfattat den i islamistiska kretsar omhuldade tesen: "Vi älskar döden mer än ni älskar livet".

Den välvillighet varom Gudmundsson talar, skulle bestå i att medierna inte rapporterar om dessa islamistiska drag hos mördaren, utan i stället påstår att det inte finns någon förklaring. Men förklaringen kan mycket väl vara just denna: Mördaren var islamist.

Genom att tiga om detta riskerar "fredsälskande" muslimer i allmänhet att drabbas just på det sätt den amerikanske muslimen förutser: "Living hell".

Detta vore att göra de fredsälskande muslimerna en stor otjänst.

Gudmundson avslutar sin artikel så här:

Resultatet av den ”välvilliga” nyhetsrapporteringen är att läsarna aktivt vilseleds, och att vanliga hederliga muslimer klumpas ihop med våldsverkare.

Är det inte så rasister jobbar?Länk: I Gilboas svala skugga, som noterar att Hasan även ansåg sig vara palestinier, född i USA som han är.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

 

Senast uppdaterad 2009-12-06 15:55
 

Stöd demokratins och frihetens soldater

Skicka sidan Skriv ut PDF

Gula bandetDet vill säga just nu i synnerhet de svenska soldater som kontinuerligt riskerar livet för frihet och demokrati i Afghanistan.

Nyligen skadades fem av de våra och en afghansk tolk stupade. För en av de svårast skadade beskrivs läget som "väldigt allvarligt och instabilt".

Pins kan köpas för 25 kr/st från Fredsbaskrarna. Gör det!

Senast uppdaterad 2009-12-06 15:54
 

Välkomna till Sapere Aude!

Skicka sidan Skriv ut PDF

Detta är bara början till en bättre hemsida!

Här är länken till Sapere Aude! blogg.

Senast uppdaterad 2009-12-06 15:55
 


Sida 2 av 2
Fred i Mellanöstern
Med fokus på Israel i Sverige
 • Varför har TT politiserat sitt uppdrag vad gäller rapportering från Mellanöstern. Om f.d. TT-journalisten Stefan Hjerten och hans ideologiska bakgrund
  Jag har fått privat förfrågan om f.d. journalisten Stefan Hjerten,som var en gång i tiden ansvarig för TT:S Mellanösternavdelning. Jag har skrivit en hel essay (år 2002) om Stefan Hjerten,därför att denna man politiserade sitt yrke på ett anmärkningsvärt sätt. Han skapade en hel skola , nämligen hur man skall förvränga,förfalska och manipulera verkligheten i […]
 • Mellanösterns enda demokrati
  Mellanöstern brinner.  I Libanon sprängdes en bilbomb i Beirut. Som bekant är Libanon delat, på ena sidan finns moderata partier med kristna i täten och på andra sidan en terrororganisation Hizbollah, en extrem shiamuslimsk organisation som har till mål att förinta Israel, men under tiden krigar i Syrien på diktator Assad sida. Nyligen ansvarade de […]
 • Antisionism eller antisemitism? Döm själva.
  Resande i hat  Vittnesmål  från  Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2014-05-10 Jag vill beskriva en tvåmansshow som jag bevittnade under Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Herrarna som uppträdde i universitetets föreläsningssal hette Evert Svensson och Gert Gelotte. Den förste var svensk riksdagsman för socialdemokraterna samt mångårig ordförande för kristna socialdemokrater, dvs Broderskapsrörelse. Den andre, Gert Gelotte, är ledarskribent i […]
Sapere Aude!
Liv, frihet, egendom - Life, liberty, property | Toujours l'audace! - Chutzpah! | זכור

Login


Vem är online

Vi har 7 besökare online

Annonser

Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.