Sapere Aude!

Life, liberty, property - Toujours l´audace - Chutzpah!

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Liv, frihet, egendom | Toujours l'audace! | Chutzpah!

Jerusalem - Divided by a common EU language

Skicka sidan Skriv ut PDF

George Bernard Shaw once said about the relationship between the U.S. and Britain that those two countries were "divided by a common language". It sounds good but the logic is difficult to understand.

Swedish Foreign Minister Carl Bildt says on his blog (in Swedish), talking of the recent European Union statement on the status of Jerusalem, that:

As a union we showed, not least on the issues - particularly on Jerusalem - which in some quarters was the subject of questioning, strength and cohesion. Those who thought we could split were simply wrong.

And of course, it's not Europe that is to be split, but rather to be more unified. It is Jerusalem only that, according to the EU's latest statement should be split, to be "divided by a common" European Union "language".

All other cities and countries, such as Berlin, Nicosia and the EU itself are to be unified. Only Jerusalem and the East and West Palestine (ie, Jordan and the "West Bank") shall be divided and remain so.

The logic in this is also difficult to understand.

Links: Ekot (Swedish), JPost.

***

Read other bloggers views on , , , , , , , , , , , ,

 

Fler stater än Israel och Jordanien behövs inte i Palestina

Skicka sidan Skriv ut PDF

EU har beslutat om ett uttalande rörande Jerusalems status, se länkarna längst ned. Man vill att Jerusalem ska vara huvudstad både i ett andra "Palestina" - vid sidan av Jordanien - och i Israel. Staden skall alltså delas, och såvitt man förstår vara den enda stad i världen som skall förbli delad. Detta enligt EU.

Dagsläget är emellertid det att Israel har annekterat hela Jerusalem efter ett framgångsrikt genomfört försvarskrig, samt utropat hela Jerusalem som Israels huvudstad. EU menar att detta är illegalt, att östra Jerusalem är ockuperat av Israel samt förespråkar alltså att ytterligare en palestinsk stat vid sidan av Jordanien - som till största delen bebos av palestinska araber - ska få östra Jerusalem till sin huvudstad.

Fatah, en av förlorarna i de arabiska angreppskrigen, menar för sin del att förutsättningen för att fredssamtal med Israel alls ska inledas är att Israel "återlämnar" hela Jerusalem till palestinierna, dvs. även västra Jerusalem. Det är ett krav som inte är förhandlingsbart. Läs mera här. "President" Mahmoud Abbas är ordförande för Fatah (ett ord som kan betyda "erövring"). Fatah strävar efter att utplåna hela Israel, alltså inte "bara" överta hela Jerusalem.

I det läget går EU dem till mötes genom att till en början frånkänna Israel rätten till östra Jerusalem.

EU tycks alltså anse det rimligt att gå den förlorande angriparsidan till mötes och förvägra den försvarande segraren, judarna, rätten till åtminstone en enda huvudstad. Araberna är redan i besittning av en myckenhet huvudstäder, såsom Amman, och kan sannolikt i praktiken klara sig väl utan ytterligare en.

Nu har visserligen EU enligt uppgift mildrat den skrivning som föreslogs av Sverige gällande EU:s syn på Jerusalem, men frågan kvarstår: Varför ska palestinierna ha en och en halv huvudstad (enligt Fatah två fullt ut) men Israel bara en halv (eller enligt Fatah ingen alls - i vart fall inte Jerusalem)?

Rimligare vore att palestinierna nöjde sig med Amman som sin enda och hela huvudstad och överlät hela Jerusalem till Israel. Någon rimlig anledning varför palestinierna ska ha två stater och två huvudstäder på det brittiska mandatet Palestinas territorium, finns väl knappast.

Precis som Öst- och Västtyskland kunde förenas i ett enda tyskt land när det kommunistiska totalitära förtrycket upphörde, borde Öst- och Västpalestina kunna förenas i ett enda palestinskt land med Amman som huvudstad. Men det kanske kräver att det islamistiska totalitära förtryck som riktas mot Israel upphör.

Utifrån den sannolika utgångspunkten att problemen i Palestina till övervägande del har sitt ursprung i arabsidans starka ovilja att överhuvudtaget erkänna Israels existens eller rätt att existera, går det inte att undgå misstanken att syftet med att vilja skapa ett andra Palestina, ett Västpalestina på den s. k. västbanken endast är att hålla pressen uppe mot Israel. För någon sådan vilja kom aldrig till uttryck så länge Östpalestina, dvs. Jordanien, ockuperade området, endast när Israel gör det.

Det enklaste sättet att lösa problemet är att överlåta "Västbanken" till Jordanien, med fastställandet av gränser som medför att judiskt bebodda områden på Västbanken inkorporeras i Israel och att vissa arabiskt bebodda områden i Israel överförs till Jordanien. Gaza ockuperades av Egypten, och kan återgå dit. Golanhöjdernas framtid är beroende av hur krigslystet Syrien visar sig vara.

På detta sätt får arabstaterna ta ansvar för situationen och faktiskt bidra till att lösa den, i stället för att lägga problemen i Israels knä och låta Israel få skulden för det mesta.

Det kräver att EU och västmakterna sätter press på arabstaterna i området att just ta ansvar för den situation som de till största delen själva orsakat genom sina angreppskrig mot Israel.

Tvåstatslösningen är alltså på sätt och vis redan genomförd. Israel och Jordanien har redan delat upp den största delen av mandatet Palestina mellan sig och Jordanien har en gång ockuperat största delen av resterande område. Även den ockupationen ansågs visserligen också illegal en gång, men det kan man väl överse med om det leder till fred.

Här en karta över det brittiska mandatets gränser sedan staten Transjordanien bildats på över två tredjedelar av området:

Palestina

Här kan du slutligen läsa vad en tidigare medlem i PLO:s exekutivkommitté ansåg om vad en (väst)palestinsk stat syftar till:

Skapandet av en palestinsk stat är bara ett sätt att fortsätta vår kamp mot staten Israel för arabisk enighet. I verkligheten finns det ingen skillnad mellan jordanier, palestinier, syrier och libaneser. Det är bara av politiska och taktiska skäl vi talar om existensen av ett palestinskt folk, eftersom det arabiska nationella intresset kräver att vi hävdar existensen av ett särskilt palestinskt folk mot zionismen. Jordanien, som en suverän stat med definierade gränser, kan av taktiska skäl inte ställa krav på Haifa eller Jaffa, medan jag som palestinier tveklöst kan kräva Haifa, Jaffa, Beer-Sheva och Jerusalem. Men i det ögonblick vi återtar hela Palestina, kommer vi inte att vänta en minut med att återförena Palestina och Jordanien.

Läs denna bloggning.I det ögonblicket som Israel utplånas behövs förvisso inte heller två huvudstäder. Men varför vänta på något som aldrig kommer att ske? Israel kommer inte att utplånas, och Amman är redan en palestinsk/arabisk huvudstad.

Här är problemet i ett nötskal. Någonting för EU - med flera med flera - att begrunda.

Lösningen är alltså rimligen följande: Ena Jerusalem som Israels huvudstad. Ena det arabiska Palestina med Amman som huvudstad.

EU:s nuvarande strategi leder bara till fortsatt söndring, fortsatt konflikt, fortsatt arabisk press på Israel med syftet att utplåna landet.

Länkar: En bloggning om det brittiska mandatet, DN, Dagen, Ekot, SvD, Reuters, JPost, Arutz7, AP

 

.

Senast uppdaterad 2009-12-10 15:01
 

Minareter, biblar och davidsstjärnor

Skicka sidan Skriv ut PDF

Uppmärksamheten kring den schweiziska folkomröstningen som resulterade i ett förbud för minareter består. Förbudet upprör bl. a. FN, men anses också av palestiniern, tillika professorn i juridik, Anwer Abu Aisheh ge

 

argument till muslimska extremister. Detta ses som frontalangrepp på islam och dess symboler. Källa: SvD.

 

Khomeinis gravSvenska Dagbladets Gunilla von Hall påstår också - i papperstidningen - att "Schweiz är det enda land i världen som har förbjudit en religiös symbol på nationell mark." Jag tror hon har fel.

Låt oss betrakta Saudi-Arabien. Enligt denna källa är det förbjudet att i landet föra in föremål förknippade med andra religioner än islam: "These may include Bibles, crucifixes, statues, carvings, items with religious symbols such as the Star of David, and others.” Man uppger sig citera från Saudi Arabian Airways hemsida, men jag finner inte denna text där. Den har antagligen tagits bort.

DavidsstjärnanIngen har dock veterligen påstått att dessa förbud utgör "argument till judiska och kristna extremister" eller att "detta ses som frontalangrepp på kristendomen och judendomen och dess symboler." Saudi-Arabien är ett land med islamistiska lagar, som å ena sidan ger stora ekonomiska bidrag för att uppföra moskéer - med minareter som tillhörande "religiös symbol" - i många länder, bl. a. Sverige, men som alltså å andra sidan förbjuder införsel av andra religioners religiösa symboler. Enligt islam stipuleras till och med dödsstraff för den som avfaller från religionen, och missionsverksamhet tillåts inte.

De traditionellt kristna länderna utdömer inte dödsstraff för avfall från kristendomen, och tillåter även andra religiösa symboler än de kristna - med ett undantag, nämligen uppförandet av nya minareter i Schweiz. Det är även tillåtet att missionera för islam.

Medan den kristna världens ledare alltså inte motsätter sig att propaganda för en av detta exempel att döma mera intolerant religion än kristendomen sker i sina länder, har man till synes inte mycket att invända mot att företrädare för dessa mera intoleranta stater förbjuder propaganda för kristendomen, vanligen kallad kristen mission, i deras länder, såsom Saudi-Arabien.

BibelLogiken tycks vara att de kristna har anledning tolerera andra religiösa företrädares intolerans, och att intolerans mot denna intolerans (något som minaretförbudet möjligen kan ses som ett uttryck för) inte tolereras.

Nu är väl en eller annan ytterligare minaret inte att anse som det yttersta eller främsta uttrycket för islamistisk intolerans. Men att uppröras mer över ett förbud mot ytterligare minareter än över den omständigheten att man kan bli avrättad om man upphör att vara muslim, är hyckleri, är att använda dubbla måttstockar, är att ge vika för intoleransen.

Om det är tillåtet att vara och bli muslim i Sverige på lika villkor som vilken annan religiös människa som helst, så måste det vara precis lika tillåtet att vara, och bli, kristen - eller jude - på precis lika villkor som vilken annan religiös människa som helst i Saudi-Arabien. Men så är det inte. Det är den islamistiska intoleransen gentemot andra än muslimer som är det verkliga problemet i sammanhanget.

Dags alltså att göra något åt Saudi-Arabiens och andra intoleranta islamistiska staters intolerans.

Kanske dags för de kristna och judarna att se det saudiska förbudet som ett frontalangrepp på deras religioner? Men de är sannolikt alltför toleranta för det.

Länk: Dagen

.

Senast uppdaterad 2009-12-06 15:55
 

Moskéer och minareter!

Skicka sidan Skriv ut PDF

Rubriken låter nästan som ett av kapten Haddocks kraftuttryck. Och i verkligheten har just sådana byggnadsverk, precis som andra religiösa byggnadsverk, t. ex, kyrkor, använts inte minst som uttryck för religiös kraft och religiöst inflytande.

Intressant nog har dessa byggnadsverk ofta uppförts på platser som tidigare varit helgade åt andra religioner eller gudar. Gamla Uppsala kyrka anses ju vara uppförd på platsen för ett hedniskt tempel.

Gamla Uppsala

Alldeles invid Flistads kyrka i Västergötland finns också en stor gravhög från hednatiden.

Flistads kyrka

Några exempel på hur hedniska kultplatser tagits över av kristendomen.

Det finns också exempel på att kristna kyrkor tagits över av andra religioner. Det mest kända av dem är väl kyrkan Hagia Sofia i Bysans, nuvarande Istanbul, numera moské.

Hagia Sofia

Och här och här kan man läsa att metodistkyrkan i Gävle också har blivit moské och kommer att förses med minaret.

Metodistkyrkan Gävle

Det kan gå åt motsatt håll också. I Christian Science Monitor kan man läsa om hur fundamentalistiska hinduer år 1992 förstörde Babur-moskén i Ayodhya i Indien, som ansågs ha varit uppförd på platsen för ett hinduiskt tempel.

Sedan har vi Mecka och Kaba, den heliga stenen, som enligt vissa muslimer bevisligen utgör världens medelpunkt så till den grad att man vill flytta noll-meridianen dit från Greenwich. Läs här vad BBC skriver om saken.

Så här ser det ut i Mecka.

Mecka

Före islam var Mecka en plats för "månggudadyrkarne". Enligt Karen Armstrong (Muhammed : En biografi, Månpocket, 2004, s. 45, 69f.) var al-Lah en av dessa många gudar, som av Mohammed utpekades som den ende guden.

Mecka ligger därmed alltså också på sätt och vis på en tidigare religions heliga plats.

Islam har också tagit över judendomens heligaste plats, tempelberget i Jerusalem, och där uppfört åtminstone tre moskéer (Klippmoskén, al-Aqsa-moskén och Marwani-moskén). Man frågar sig hur muslimerna hade känt det om judarna hade uppfört en synagoga på ruinerna av ett raserat Kaba, eller hur de kristna hade uppfattat det om Peterskyrkan i Rom hade inretts till moské.

Men inget av detta utom muslimernas övertagande av tempelplatsen har skett i verkligheten. Den som vill veta hur sådant känns i verkligheten kan alltså fråga judarna.

Så här anses templet ha sett ut en gång.

Templet

Senast uppdaterad 2009-12-10 15:00
 

Avhopp från Diakonia?

Skicka sidan Skriv ut PDF

DiakoniaTidningen Dagen meddelar att en av medlemsorganisationerna i biståndsorganisationen Diakonia, Evangeliska Frikyrkan EFK, överväger att lämna Diakonia. Som en anledning anges, att det inom EFK har "framkommit kritik mot Diakonias engagemang i Mellanösternproblematiken, liksom mot Diakonias val av samarbetspartner."

Jag vet inte vad för kritik just EFK har mot Diakonias agerande i Mellanöstern, men själv har jag i alla fall funnit anledning omnämna Diakonia flera gånger, och då tyvärr oftast inte i alltför positiva ordalag. Ett exempel finns här. Bland annat kan man läsa

- att Diakonia uppges samarbeta med "partners som tillhör de mest extrema rösterna i konflikten" araberna-Israel,

- att Diakonia delvis använt sina pengar till att finansiera utgivningen år 2001 (ny uppl. 2002) av boken Inshallah (”om Gud vill”) i vilken Donald Boström ursprungligen förmedlade anklagelsen om organstöld, - att företrädare för Diakonia tagit den islamistiska jihad-organisationen al-Shabaab i Somalia i försvar,

- att Diakonia inte tycker att Veolia ska bygga spårvägslinje i Jerusalem på "ockuperat territorium", ej heller att lås eller SodaStream skall tillverkas där. Som jag skrev i en tidigare bloggning: "Enligt [Diakonia] har ”palestinierna” alltså hittills inte rätt att ha eller tillverka vare sig lås, SodaStream eller spårvägar",

- att Diakonia kritiserat israelisk beskjutning av "polisstationer" i Gaza, trots att det visat sig att "poliserna" i själva verket var fullfjädrade Hamas-terrorister.

Vad var det nu Gud sade till Abram (senare Abraham)? Jo: "Jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna" (1. Mos. 12:3). Nu var det i och för sig inte staten Israel som Gud ville välsigna, utan Abraham och hans ättlingar. Men just judarna, ett folk som enligt Bibeln härstammar från Abraham, ja just det folket och dess land tycks Diakonia inte anse särskilt välsignat. Snarare tvärtom.

Fast enligt de bibliska källorna var det ju just med judarna som Gud upprättade det första förbundet. Av allt att döma har Diakonia missat detta.

Moses

Hur lyder förresten det åttonde budet? Jo: "Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa" (2. Mos. 20:16). Det budet måste väl ändå Diakonia kunna erinra sig hoppas man. Men kanske har de missat det också ...

Varför är Diakonias ställningstaganden gentemot Israel annars så ensidiga och ibland till och med just falska? Israel är ju ändå hemlandet för det första förbundets folk, judarna.

Av allt att döma är i alla fall EFK inne på rätt väg. Av allt att döma borde Diakonia läggas ned.

Länk: Sändaren.

***

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Senast uppdaterad 2009-12-06 15:55
 
 • «
 •  Första 
 •  Föregående 
 •  1 
 •  2 
 •  Nästa 
 •  Sista 
 • »


Sida 1 av 2
Fred i Mellanöstern
Med fokus på Israel i Sverige
 • Varför har TT politiserat sitt uppdrag vad gäller rapportering från Mellanöstern. Om f.d. TT-journalisten Stefan Hjerten och hans ideologiska bakgrund
  Jag har fått privat förfrågan om f.d. journalisten Stefan Hjerten,som var en gång i tiden ansvarig för TT:S Mellanösternavdelning. Jag har skrivit en hel essay (år 2002) om Stefan Hjerten,därför att denna man politiserade sitt yrke på ett anmärkningsvärt sätt. Han skapade en hel skola , nämligen hur man skall förvränga,förfalska och manipulera verkligheten i […]
 • Mellanösterns enda demokrati
  Mellanöstern brinner.  I Libanon sprängdes en bilbomb i Beirut. Som bekant är Libanon delat, på ena sidan finns moderata partier med kristna i täten och på andra sidan en terrororganisation Hizbollah, en extrem shiamuslimsk organisation som har till mål att förinta Israel, men under tiden krigar i Syrien på diktator Assad sida. Nyligen ansvarade de […]
 • Antisionism eller antisemitism? Döm själva.
  Resande i hat  Vittnesmål  från  Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2014-05-10 Jag vill beskriva en tvåmansshow som jag bevittnade under Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Herrarna som uppträdde i universitetets föreläsningssal hette Evert Svensson och Gert Gelotte. Den förste var svensk riksdagsman för socialdemokraterna samt mångårig ordförande för kristna socialdemokrater, dvs Broderskapsrörelse. Den andre, Gert Gelotte, är ledarskribent i […]
Sapere Aude!
Liv, frihet, egendom - Life, liberty, property | Toujours l'audace! - Chutzpah! | זכור

Login


Vem är online

Vi har 3 besökare online

Annonser

Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.